DANH MỤC MENU
Bia chai SG Lager 450ml
Bia chai SG Export 355ml
Bia chai SG Lager 355ml
Bia chai SG Special 330ml
Bia chai SG 333
Bia lon SG 333
Bia lon SG Special 330ml
Bia lon SG Lager 330ml
Bia lon SG Gold 330ml
VIDEO CLIPS
Loading the player...
VỊNH HẠ LONG - TEAMBUILDING
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN BẮC TRUNG BỘ NĂM 2019
Lễ tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018
Hoạt động xã hội
CÔNG TY CPTM BIA SÀI GÒN BẮC TRUNG BỘ
Ngày quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 BSG
"Saigon Gold
LIÊN KẾT QUẢNG CÁO
THÔNG TIN CẦN BIẾT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hôm nay: 60  | Tất cả: 41,748
 
Quan hệ cổ đông | Đại hội cổ đông
Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
Tin đăng ngày: 12/12/2017 - Xem: 273
 

 

TỔNG CTCP BIA- RƯỢU-NGK SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI

BIA SÀI GÒN BẮC TRUNG BỘ

 
   

 


Số       /TB-BSG.BTB

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

TP.Vinh, ngày     tháng  05  năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

Công ty cổ phần Công ty CPTM Bia Sài Gòn Bắc Trung Bộ

 

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần thương mại Bia Sài Gòn Bắc Trung Bộ trân trọng thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông như sau:

 • Thời gian tổ chức: 09giờ 00 ngày 22 tháng 05 năm 2017.

Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: Từ  08giờ 00 đến 09 giờ 00

 • Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Sông Lam – 13 Quang Trung – Tp.Vinh – Nghệ An.
 • Nội dung chính tại Đại hội:
 1. Báo cáo hoạt động giám sát, quản lý, chỉ đạo năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị;
 2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và phương hướng kinh doanh năm 2017 của Ban Giám đốc;
 3. Báo cáo hoạt động giám sát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát;
 4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 đã được kiểm toán;
 5. Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016;
 6. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017;
 7. Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2016;
 8. Tờ trinh kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, thù lao của HĐQT, BKS năm 2017;
 9. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017;
 10. Tờ trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016.
 11. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thương mại Bia Sài Gòn Bắc Trung Bộ;
 12. Tờ trình bổ sung thành viên HĐQT NK 2017 – 2021.
 • Thành phần và Điều kiện tham dự: Cổ đông của Công ty Cổ phần thương mại Bia Sài Gòn Bắc Trung Bộ.

Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho tổ chức/cá nhân khác đủ điều kiện dự họp thay (theo mẫu gửi kèm Giấy mời họp).

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Giấy mời họp, CMND hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo mẫu gửi kèm giấy mời họp hoặc gửi thư, điện thoại, fax trước 09giờ 00 ngày 22/05/2017  theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần thương mại Bia Sài Gòn Bắc Trung Bộ

Địa chỉ: KCN nhỏ Đông Vĩnh, Phường Đông Vĩnh, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383.842.044                        Fax:  02383564.839

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.

Ban Tổ chức trân trọng thông báo và kính mời!

 

 

 CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN BẮC TRUNG BỘ NĂM 2017

 Thời gian:09 giờ 00 ngày 22 tháng 05 năm 2017.   

Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Sông Lam – 13 Quang Trung - thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An.

 

08h00 – 09h00

-       Đón tiếp đại biểu và cổ đông, khách mời.

-       Kiểm tra tư cách cổ đông.

09h00 – 09h10

-       Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu.

-       Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

09h10 – 09h20

-       Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;

-       Thông qua Chương trình kỳ họp thường niên năm 2017;

-       Thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông;

-       Hướng dẫn nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

09h20 – 10h20

Trình bày các báo cáo, các tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

+ Báo cáo tổng kết kinh doanh năm 2016, phương hướng kinh doanh năm 2017 của Ban Giám đốc;

+  Báo cáo hoạt động quản lý, giám sát, chỉ đạo năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo hoạt động giám sát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát;§  Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;§  Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016;

+  Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017;

+  Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016;

+  Tờ trình kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, thù lao, HĐQT, BKS năm 2017;

+ Tờ trình đầu tư XDCB năm 2016;§  Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;

+ Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;§  Tờ trình bổ sung thành viên HĐQT NK 2017 – 2021. 

10h20 – 10h45 Thảo luận và biểu quyết thông qua các Tờ trình, Báo cáo.
10h45 – 11h00

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị NK 2017 - 2021:

+Thông qua danh sách ứng cử/đề cử Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2017 - 2021;

+ Thông qua Quy chế bầu cử;.

+Tiến hành bầu cử.

11h00 – 11h20

-       Kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.

-       Giải lao và tiệc trà.

11h20 – 11h30

-       Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT NK 2017 -2021;

-       Thành viên HĐQT ra mắt Đại hội.

11h30 – 11h50

-       Ban Thư ký đọc Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

-       Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

11h50 – 12h00 -       Chào cờ và Bế mạc Đại hội đồng cổ đông.

 

 

<< Đại hội cổ đông >>
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN BẮC TRUNG BỘ NĂM 2019 (27/2/2019)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN BẮC TRUNG BỘ NĂM 2018 (2/7/2018)
Quyết định , thông báo đại hội cổ đông 2018 (24/5/2018)
Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 (6/12/2017)
Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 (6/12/2017)
     
 

Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Bắc Trung Bộ
Địa chỉ: KCN nhỏ Đông Vĩnh -P.Đông Vĩnh - TP Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383842044
Email: Bactrungbo2006@yahoo.com.vn
Website: http://biasaigonbactrungbo.com
facebook: BSG Bắc Trung Bộ