DANH MỤC MENU
Bia chai SG Lager 450ml
Bia chai SG Export 355ml
Bia chai SG Lager 355ml
Bia chai SG Special 330ml
Bia chai SG 333
Bia lon SG 333
Bia lon SG Special 330ml
Bia lon SG Lager 330ml
Bia lon SG Gold 330ml
VIDEO CLIPS
Loading the player...
VỊNH HẠ LONG - TEAMBUILDING
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN BẮC TRUNG BỘ NĂM 2019
Lễ tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018
Hoạt động xã hội
CÔNG TY CPTM BIA SÀI GÒN BẮC TRUNG BỘ
Ngày quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 BSG
"Saigon Gold
LIÊN KẾT QUẢNG CÁO
THÔNG TIN CẦN BIẾT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hôm nay: 50  | Tất cả: 41,738
 
Quan hệ cổ đông | Đại hội cổ đông
Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
Tin đăng ngày: 6/12/2017 - Xem: 206
 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN BẮC TRUNG BỘ

------******------

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

 

Thời gian:

13 giờ 30 ngày 29 tháng 05 năm 2015

Địa điểm:

Hội trường Khách sạn Minh Toàn Galaxy - TP Đà Nẵng

 

 

Nội dung chương trình

Thực hiện

13h00

- Đón tiếp đại biểu và Cổ đông tham dự Đại hội

- Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội

- Ban tổ chức

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông

 

13h30

-

13h35

Khai mạc Đại hội

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông tham dự

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

 

- Giới thiệu Chủ tọa đại hội, thư ký Đại hội - biểu quyết

 

- Ban tổ chức

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ban tổ chức

13h 35 - 13h40

Thông qua Chương trình của Đại hội

Chủ tọa Đại hội

 

Các nội dung trình Đại hội

 

13h40 -13h50

Báo cáo KQKD năm 2014 và Phương hướng KD 2015

Giám đốc Công ty

13h50-14h00

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Chủ tịch HĐQT

14h00

–14h05

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Trưởng Ban kiểm soát

14h05 – 14 h15

 Trình Đại hội thảo luận các nội dung:

1.      Tờ trình phân phối lợi nhuận 2014

2.      Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận 2015

3.      Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS 2014

4.      Tờ trình kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS 2015

5.      Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2015

 

Chủ tọa Đại hội

14h15 – 14h35

Thảo luận các ý kiến đóng góp của Cổ đông

Chủ tọa Đại hội

14h45

Phát biểu của Lãnh đạo cấp trên

Lãnh đạo cấp trên

14h55

Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Thư ký Đại hội

15h00

Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Chủ toạ Đại hội

 

Bế mạc đại hội

Ban tổ chức

 

                                                                                                                          BAN TỔ CHỨC

<< Đại hội cổ đông >>
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN BẮC TRUNG BỘ NĂM 2019 (27/2/2019)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN BẮC TRUNG BỘ NĂM 2018 (2/7/2018)
Quyết định , thông báo đại hội cổ đông 2018 (24/5/2018)
Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 (12/12/2017)
Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 (6/12/2017)
     
 

Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Bắc Trung Bộ
Địa chỉ: KCN nhỏ Đông Vĩnh -P.Đông Vĩnh - TP Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383842044
Email: Bactrungbo2006@yahoo.com.vn
Website: http://biasaigonbactrungbo.com
facebook: BSG Bắc Trung Bộ