DANH MỤC MENU
Bia chai SG Lager 450ml
Bia chai SG Export 355ml
Bia chai SG Lager 355ml
Bia chai SG Special 330ml
Bia chai SG 333
Bia lon SG 333
Bia lon SG Special 330ml
Bia lon SG Lager 330ml
Bia lon SG Gold 330ml
VIDEO CLIPS
Loading the player...
VỊNH HẠ LONG - TEAMBUILDING
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN BẮC TRUNG BỘ NĂM 2019
Lễ tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018
Hoạt động xã hội
CÔNG TY CPTM BIA SÀI GÒN BẮC TRUNG BỘ
Ngày quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 BSG
"Saigon Gold
LIÊN KẾT QUẢNG CÁO
THÔNG TIN CẦN BIẾT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hôm nay: 36  | Tất cả: 41,724
 
Quan hệ cổ đông | Đại hội cổ đông
Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
Tin đăng ngày: 6/12/2017 - Xem: 549
 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN BẮC TRUNG BỘ

------******------

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

 

Thời gian:

09 giờ 00 ngày 23 tháng 04 năm 2016

Địa điểm:

Hội trường Khách sạn Mường Thanh Sông Lam – Tp Vinh – Tỉnh Nghệ An

 

 

Nội dung chương trình

Thực hiện

08h00

- Đón tiếp Đại biểu và Cổ đông tham dự Đại hội

- Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội

- Ban tổ chức

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông

 

09h00

-

09h15

Khai mạc Đại hội

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và cổ đông tham dự

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

 

- Giới thiệu Chủ tọa đại hội, thư ký Đại hội - biểu quyết

 

- Ban tổ chức

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông

 

- Ban tổ chức

09h 15 - 09h20

Thông qua Chương trình của Đại hội

Chủ tọa Đại hội

 

Các nội dung trình Đại hội

 

09h20 -09h40

Báo cáo KQKD năm 2015 và Phương hướng KD 2016

Giám đốc Công ty

09h40-09h55

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Chủ tịch HĐQT

09h55

- 10h05

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Trưởng Ban kiểm soát

10h05 – 10h25

 Trình Đại hội thảo luận các nội dung:

1.      Tờ trình phân phối lợi nhuận 2015

2.      Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận 2016

3.      Tờ trình quyết toán thù lao của HĐQT, BKS 2015

4.      Tờ trình kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS 2016

5.      Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2016

6.      Tờ trình giới thiệu ứng cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2016-2021

Chủ tọa Đại hội

10h25 – 10h50

Thông qua Quy chế bầu cử.

Tiến hành bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

Ban bầu cử

10h50 – 11h20

Thảo luận các ý kiến đóng góp của Cổ đông

Chủ tọa Đại hội

11h20- 11h35

Biểu quyết thông qua các Tờ trình.

Công bố kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT& Ban kiểm soát.

Mời thành viên HĐQT & Ban kiểm soát mới ra mắt Đại hội

Chủ tọa Đại hội

11h35

Phát biểu của Lãnh đạo cấp trên

Lãnh đạo cấp trên

11h50

Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Thư ký Đại hội

12h05

Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Chủ toạ Đại hội

 

Bế mạc đại hội

Ban tổ chức

 

                                                                                                                          BAN TỔ CHỨC

 

Loading the player...
<< Đại hội cổ đông >>
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN BẮC TRUNG BỘ NĂM 2019 (27/2/2019)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN BẮC TRUNG BỘ NĂM 2018 (2/7/2018)
Quyết định , thông báo đại hội cổ đông 2018 (24/5/2018)
Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 (12/12/2017)
Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 (6/12/2017)
     
 

Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Bắc Trung Bộ
Địa chỉ: KCN nhỏ Đông Vĩnh -P.Đông Vĩnh - TP Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383842044
Email: Bactrungbo2006@yahoo.com.vn
Website: http://biasaigonbactrungbo.com
facebook: BSG Bắc Trung Bộ