DANH MỤC MENU
Bia chai SG Lager 450ml
Bia chai SG Export 355ml
Bia chai SG Lager 355ml
Bia chai SG Special 330ml
Bia chai SG 333
Bia lon SG 333
Bia lon SG Special 330ml
Bia lon SG Lager 330ml
Bia lon SG Gold 330ml
VIDEO CLIPS
Loading the player...
VỊNH HẠ LONG - TEAMBUILDING
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN BẮC TRUNG BỘ NĂM 2019
Lễ tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018
Hoạt động xã hội
CÔNG TY CPTM BIA SÀI GÒN BẮC TRUNG BỘ
Ngày quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 BSG
"Saigon Gold
LIÊN KẾT QUẢNG CÁO
THÔNG TIN CẦN BIẾT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hôm nay: 53  | Tất cả: 41,741
 
Quan hệ cổ đông | Đại hội cổ đông
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN BẮC TRUNG BỘ NĂM 2018
Tin đăng ngày: 2/7/2018 - Xem: 246
 

HƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI

BIA SÀI GÒN BẮC TRUNG BỘ NĂM 2018

  

Thời gian: 09 giờ 00 ngày 30 tháng 06 năm 2018.     

Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Grand Phương Đông – Số 02 đường Trường Thi, Thành phố Vinh – tỉnh Nghệ An.

 

08h00 – 09h00

-       Đón tiếp đại biểu và cổ đông, khách mời.

-       Kiểm tra tư cách cổ đông.

 

09h00 – 09h20

-       Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu.

-       Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

 

09h20 – 09h40

-       Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban thư ký;

-       Thông qua Chương trình kỳ họp thường niên năm 2018;

-       Thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông;

-       Hướng dẫn nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

 

09h40 – 10h40

Trình bày các báo cáo, các tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

+  Báo cáo tổng kết kinh doanh năm 2017, phương hướng kinh doanh năm 2018 của Ban Giám đốc;

+  Báo cáo hoạt động quản lý, giám sát, chỉ đạo năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị;

+  Báo cáo hoạt động giám sát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát;

+  Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;

+  Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017;

        +Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018;

        +Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017;

        + Tờ trình kế hoạch tiền lương, tiền thưởng, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;

+  Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;

 

10h40 – 11h10

     Thảo luận và biểu quyết thông qua các Tờ trình, Báo cáo.

 

11h10 – 11h25

-       Ban Thư ký đọc Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

-       Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

 

11h25 – 11h30

Chào cờ và Bế mạc Đại hội đồng cổ đông.

Upload

 

 

 

Upload Upload

Upload

 

 

<< Đại hội cổ đông >>
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN BẮC TRUNG BỘ NĂM 2019 (27/2/2019)
Quyết định , thông báo đại hội cổ đông 2018 (24/5/2018)
Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 (12/12/2017)
Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 (6/12/2017)
Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 (6/12/2017)
     
 

Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Bắc Trung Bộ
Địa chỉ: KCN nhỏ Đông Vĩnh -P.Đông Vĩnh - TP Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383842044
Email: Bactrungbo2006@yahoo.com.vn
Website: http://biasaigonbactrungbo.com
facebook: BSG Bắc Trung Bộ