DANH MỤC MENU
Báo cáo tài chính năm
Báo cáo thường niên
Báo cáo tình hình quản trị
Đại hội cổ đông
Điều lệ công ty
VIDEO CLIPS
Loading the player...
VỊNH HẠ LONG - TEAMBUILDING
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN BẮC TRUNG BỘ NĂM 2019
Lễ tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018
Hoạt động xã hội
CÔNG TY CPTM BIA SÀI GÒN BẮC TRUNG BỘ
Ngày quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam năm 2018 BSG
"Saigon Gold
LIÊN KẾT QUẢNG CÁO
THÔNG TIN CẦN BIẾT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hôm nay: 25  | Tất cả: 43,932
 
Quan hệ cổ đông | Điều lệ công ty
Điều lệ hoạt động công ty

Để hoạt động của Công ty CPTM Bia Sài Gòn Bắc Trung Bộ đi vào nề nếp, có tổ chức, kỷ luật, khoa học đáp ứng được các yêu cầu về hoạt động kinh doanh và quản lý của Công ty phù hợp với quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, nhằm phấn đấu đưa bộ máy tổ chức của Công ty ngày càng hoàn thiện mang tính chuyên nghiệp, phát huy tính sáng tạo, chủ động trong công việc, nâng cao vai trò trách nhiệm và tự chịu trách nhiệm trong công tác, nhiệm vụ được giao vì mục đích chung là Công ty ngày một phát triển có hiệu quả đảm bảo lợi ích của các cổ đông, của Công ty và người Lao động. Hội đồng Quản trị phê duyệt ban hành Quy định Tổ chức hoạt động Công ty CPTM Bia Sài Gòn Bắc Trung Bộ.

     
 

Công ty CP Thương mại Bia Sài Gòn Bắc Trung Bộ
Địa chỉ: KCN nhỏ Đông Vĩnh -P.Đông Vĩnh - TP Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383842044
Email: Bactrungbo2006@yahoo.com.vn
Website: http://biasaigonbactrungbo.com
facebook: BSG Bắc Trung Bộ